Rådgiving

For å løse krevende informasjonsbehov

Strategisk bruk av avansert verktøy

Vi kan bistå med råd om hvordan du kan løse enkle eller komplekse behov for informasjonsinnhenting med Dr. Tide. Vi har utviklet vår egen metodikk for å analysere behov og legge funn fra disse analysene til grunn for skreddersydde løsninger. Verktøyet Dr. Tide er  teknisk enkelt å bruke, men det strategiske potensialet og nytteverdien øker hvis man legger innsats i å lage egne rutiner for å innhente riktig informasjon og utnytte denne optimalt. Vår know-how er spisset på informasjonssøk og informasjonsanalyse. Derfor kan vi løse krevende oppgaver for de av våre kunder som ber om skreddersøm og helt spesielle tilpasninger.

To ganger er vi blitt kvalifisert for å lede Eurostars prosjekt, hvilken gir oss en posisjon blant de aller beste forskningsintensive småbedrifter i Europa. Denne prosjekterfaringen er en styrke i våre rådgivingstjenester.

 

Kontakt oss om rådgiving:

E-post: salg@scan4news.com

Tlf: 62 52 13 00

Facebook
Google+
http://www.scan4news.com/no/portfolio/counseling
Twitter