Dr. Tide

For deg som vil innhente ny og viktig kunnskap før andre

Informasjonssøk tilpasset ditt behov

Du kan bruke Dr. Tide til å skreddersy ditt behov for å få vite det som er viktigst å vite fra internett, og du kan få denne kunnskapen raskt levert. Hva som er viktig å få vite, bestemmer du selv. Dette kan være nytt om teknologi, nytt om konkurrenter, endringer i rammevilkår eller annen type informasjon som du selv definerer som kritisk viktig.

Dr. Tide er en personlig informasjonsrobot, som du styrer selv fra et kontrollbord på web. Slik får du fleksibilitet og kontroll på dine egne premisser. Du har kontroll på kilder, på metode for søk, sortering av informasjon og hvordan du vil ha resultatet levert.

Det er ikke vanskelig å bruke Dr. Tide, men for noen er det en ny utfordring å utvikle egne rutiner som fullt ut nyttiggjør potensialet i robotteknologien. Vi hjelper deg i gang, vi gir opplæring og er tilgjengelig som en kompetent, støttende samarbeidspartner undervegs.

Solid know-how bak løsningen

Det ligger mer enn ti års forskning og utvikling bak løsningen Dr. Tide. Navnet er en forkortelse for “Digital Research Tailor Information Detector”. Denne teknologien har høy ytelse og presisjon, og den har finesser som er unike – enten i seg selv eller i den helheten av teknikker du får tilgang til fra kontrollbordet i Dr. Tide.

Dr. Tide er et meget avansert produkt, men du vil oppleve at det er enkelt å bruke. Dr. Tide løfter deg fra informasjonssøk til etterretning; “Open Source Intelligence” (OSINT).

 

Facebook
Google+
http://www.scan4news.com/no/portfolio/drtide
Twitter