Tilskuddsportalen

Finn penger til dine prosjekt. Verktøy for effektivt arbeid med tilskudd

Enkel, effektiv og lønnsom

Med Tilskuddsportalen finner du fram i jungelen av tilskudd. Det er ca. 2.500 søkbare tilskudd for organisasjoner og forvaltninger i databasen. En informasjonsrobot sjekker nytt fra alle forvaltere fire ganger pr døgn. Den oppdaterer automatisk en nyhetsliste om tilskudd. Et team av våre ansatte kontrollerer manuelt at den informasjonen du får, er riktig, reell og oppdatert. Det er lett å navigere i tjenesten, selv om det er mye informasjon. Du får god kontroll på mulighetene til enhver tid, og du får støtte til å komme i forkant av søknadsarbeidet.

God arbeidsstøtte:
  • En kalender gir deg hurtig kontroll på søknadsfrister – i snitt er det rundt 200 nye søknadsfrister pr måned.
  • En katalog gjør at du raskt og lett finner riktig type tilskudd til nye ideer.
  • Du kan slå av og på visning av lokale tilskudd – fylke for fylke.
  • Systemet lar deg på en enkel måte lage din egen liste over dine favoritt-tilskudd, og denne listen bruker systemet til å gi deg varsel om viktige tidsfrister for skisser, søknader og raporter.
  • Løsningen gir støtte for å dele kunnskap med dine kolleger, til å diskutere og samhandle om for eksempel søknader.
Ny giv for lokalt foreningsliv

Kommuner som inngår avtale om Tilskuddsportalen, gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i den samme kommunen. Foreningene logger seg da inn i en egen versjon av tjenesten, hvor det vises et utvalg på ca. 1.500 tilskudd som er søkbare for frivillige lag og foreninger. Mer enn hundre kommuner gir lokalt foreningsliv dette generøse tilbudet, som gir bedre økonomi og ny giv for det viktige frivillige arbeidet i lokalsamfunnet.

Facebook
Google+
http://www.scan4news.com/portfolio/tilskuddsportalen/
Twitter